SalmoSea AS

SEND SØKNAD - BLI EN AV OSS!

Salmosea AS er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din. Når du sender inn søknad, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden din med de av våre ansatte som er involvert i rekruttering og tredjeparter som bistår oss i rekrutteringsprosessen, inkludert rekrutteringsselskaper, tilbydere av personlighetstester osv. Vi beholder søknaden din og all annen informasjon du har gitt oss inntil søknadsprosessen er fullført og i en periode så lenge vi anser søknaden din som relevant for oss, men ikke lenger enn 6 måneder. Ved å sende inn dine personopplysninger: 1. erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor 2. erklærer at opplysningene du har sendt inn til oss er fullstendige og oppriktige, og forstår at bevisste forsømmelser og feilaktige utsagn kan føre til at søknaden din blir avvist eller til senere avskjedigelse 3. gir du ditt fulle samtykke til behandling av de innsende og senere innsamlede opplysningene»