SalmoSea AS

Andreas Sandnes

Daglig leder

Åsgeir Hanssen

Business Controller

Marit Kallestad

Kvalitetssjef

Nina Wangsfjord

Produksjonssjef

Dagfinn Hammer

Teknisk sjef