SalmoSea AS

SalmoSea er at av Norges mest moderne slakteri for laks. Slakteriet, også kjent som NT166, har lange tradisjoner inne prosessering av sjømat og tilbyrt slaktetjenester til våre eiere, SalmoNor og Bjørøya fiskeoppdrett så vel som eksterne aktører

Laksen

Se her om du er nysgjerrig på å se  akkurat hva det er vi produserer.

I 2020 fikk vi installert en topp moderne, lukket ventemerd med plass til over 700 tonn laks. 

Vi installerte en helt ny produksjonslinje i 2019. Noe som økte den daglige kapasiteten til 260 tonn laks. 

Vi har laget en flott, interaktiv brosjyre som vi er veldig stolte av. Ta en titt og se på alt det spennende som skjer hos oss!

Laksen

Laksen som kommer inn på produksjonslinja vår er av type Atlanterhavslaks, eller Salmo Salar som noen kaller det. Det produseres over 1 000 000 middager her, hver eneste dag. Derfor er kvalitet og mattrygghet høyt på dagsordenen. Kvalitetssikring i det daglige og forbedring av våre rutiner skal sikre at sluttforbruker får en råvare av ypperste kvalitet. Laksen som blir produsert her er å finne i over 40 land på alle kontinenter. Enten på middagsbordet her hjemme, som sushi i Japan, gravlaks i Sverige eller som den beste delen av en Michelin-meny. Vi er stolte av at laksen som slaktes hos oss ender opp på matbord til familier over hele verden.
GLOBALG.A.P og ASC er begge internasjonale standarder for produksjon av oppdrettsfisk, og tar for seg hele produksjonsprosessen. Mattrygghet, miljøbeskyttelse, bærekraft og velferd både for mennesker og fisk er alle viktige momenter for å få denne sertifiseringen. SalmoSea er en såkalt Chain of Custody (COC) innenfor disse sertifiseringene, noe som vil si at det forventes at standardene våre er på samme nivå som resten av leveranse kjeden. Det at SalmoSea er en del av GLOBALG.A.P og ASC COC gjør at våre kunder kan være sikre på at det som produseres her, innfrir de internasjonale standardene som gjelder for produksjon av oppdrettsfisk.
Les mere

Lukket ventemerd

I 2020 sjøsatte vi en ny, lukket ventemerd med navn Certus Harvest. Denne merden har kapasitet til hele 700 tonn laks.
Det at merden er lukket vil si at den har et eget miljø som er skjermet mot all sjø rundt seg. Dette gjør at den stopper uønskede patogener som en slaktaklar laks kan ha.
Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering av avvik. I tillegg til lukket ventemerd kan vi ta imot slakteklar laks i tradisjonelle ventemerder og ved direktelossing fra brønnbåt, da både som rund og som ferdig bløgget laks.

Slakteriet

Vi leverer slakte- og pakketjenester for laks til både eiere og eksterne oppdrettere. Ny Slaktelinje var på plass i 2019 for å sikre at vi kunne fortsette å vokse. Dette har gjort at vi i dag kan produsere opp til 260 tonn laks per dag, 130 tonn per skift.
Fra ventemerden blir laksen pumpet inn i produksjonslokalene, hvor den bedøves og bløgges. Sløyingen er automatisert og gjøres med Baader 144- maskiner. Etter at laksen er sløyd og avkjølt, blir den lagt i kasser, hvor den er sortert på kilo og kvalitet. Kassene transporteres på samlebånd før de blir plukket opp av palleteringsroboter og lagt på paller. Pallene blir deretter kjørt med truck inn i trailer, hvor den skal på videre reise ut i verden.

0
Ansatte
0
Tonn laks per dag
0
Middager per dag

Bli en av oss

SalmoSea vokser, og vi har jevnlig behov for ny arbeidskraft.
Vi har medarbeidere innen HMS, kvalitet og mattrygghet, sjømatproduksjon, produksjon- og havbruksledelse, logistikk, industrimekanikk og automasjonsteknikk, økonomi, HR og prosjektledelse for å nevne noe.

Både om du er du nyutdannet eller har flere års erfaring, kan du være aktuell for oss. Behovet for arbeidskraft er i stadig endring, og kanskje er akkurat du den vi leter etter.